Dokument från konstituerande årsmöte 2008, Stockholm