Examen

Examen eller Assessment
De teoretiska och praktiska prover som man genomför för att bli certifierad Iyengar Yogalärare kallas i utlandet för Assessment. I Sverige har vi valt att använda det svenska ordet Examen som består av en skriftlig del och ett praktiskt del där man visar upp sin egen praktik och en undervisningsdel

Hur genomförs en tentamen?
Inför varje certifikatsnivå får kandidaten en förteckning över de asanas som ingår i tentamen. Iyengar Yogaföreningen arrangerar tentamen och bjuder in minst fyra seniora lärare, examinatorer, som ska bedöma kandidaterna.
 
Rekommendation krävs
För att gå upp till examen (Jr III och lägre) krävs rekommendationer från två lärare, certifierade minst en nivå över den examen kandidaten ska upp i, lärarna ska ha sett både undervisning och praktik.
För examen till Senior I och högre krävs rekommendation från en lärare, certifierad Senior III eller högre.

Tentamen består av tre delar:
 
Teori

Kandidaterna får ett skriftligt prov som ska lämnas in i god tid före tentamen. Provet innehåller frågor om yogafilosofi, anatomi och fysiologi samt om olika asanas.

Egen praktik
Kandidaterna visar upp de asanas som ingår i certifikatsnivån. Ställningarna utförs i grupp och examinatorerna går samtidigt runt och bedömer praktiken. Examinatorerna väljer ut tre asanas (individuellt för varje elev) som eleven ska undervisa i nästa moment.

Undervisning
Varje lärarkandidat undervisar en grupp yogaelever i tre asanas samt huvudstående och axelstående. Examinatorerna går även här runt och bedömer undervisningen.
 
Kan man göra en examen utomlands?
Om det går att tentera i det egna landet ska man göra det. Om det inte är inplanerat ett examenstillfälle i Sverige ska man i första hand göra det i närmaste grannland, vilket för Sveriges del är Danmark.
Kandidaten måste först ansöka hos utbildnings- och examenskommittén i Sverige och få godkänt att göra examen i utlandet och sedan skickar kandidaten själv en ansökan till den utländska föreningen. Den svenska Iyengar Yogaföreningen måste meddelas efter godkänd examen.
Länk till blanketten: Intyg för Examen utanför Sverige
 
Att tänka på före man gör en examen i utlandet.

Om man av någon anledning måste göra sin examen utomlands så ska man både före och efter examen informera utbildnings- och examenskommittén i Sverige. Efter avklarad och godkänd examen mailar man sedan ett intyg till den svenska föreningen att man har blivit godkänd i utlandet, alternativt scannar man in certifikatet och skickar det. Skriv ut blanketten (som finns längst ner på sidan) och ta med den till examen så att moderator och assessorerna kan skriva på och intyga att du är genomfört examen och blivit godkänd.
 
Certifieringsnivåer
Inom Iyengar Yoga finns följande certifieringsnivårer:
# Introductory
# Intermediate Junior nivå 1
# Intermediate Junior nivå 2 
# Intermediate Junior nivå 3
# Intermediate Senior nivå 1
# Intermediate Senior nivå 2
# Intermediate Senior nivå 3
# Advanced Junior nivå 1
# Advanced Junior nivå 2
# Advanced Junior nivå 3
# Advanced Senior nivå 1
# Advanced Senior nivå 2

För dig som vill läsa mer om de olika certifieringsnivåerna och vilka asanas som ingår för respektive nivå finns de samlade i  Iyengar Yoga Association Constitution Guide Pune 2009  (från sida 39 och framåt)
  
Vill du veta mera?

Om du har frågor om examen är du välkommen att vända dig till föreningens Utbildnings- och Examenskommitté