Lärarutbildning

Hur utbildar man sig till Iyengar Yogalärare?
Innan du börjar utbildningen ska du ha tränat Iyengar Yoga i minst tre år. Undantag kan göras för kandidater som kommer från en ort där det inte går att träna regelbundet för en Iyengar Yogalärare.
 
Hur är Iyengar Yogalärarutbildningen upplagd?
Utbildningsplanen kan variera något från ort till ort eller mellan olika länder. Gemensamt är att utbildningen ska sträcka sig över tre år och bestå av minst 280 timmars studier. Utbildningen innehåller egen yogapraktik, undervisningsmetodik, filosofi samt anatomi och fysiologistudier.
 
Var kan man utbilda sig till Iyengar Yogalärare?
I Sverige kan man utbilda sig på
Göteborgs Yoga Centrum: www.yogacentrum.com
Vasastans Iyengar Yogaskola: www.viyoga.se 
Yoga Nu i Göteborg: www.yogagoteborg.se
 
I Norge kan man utbilda sig på
Yogayoga i Stavanger: www.yogayoga.no
 
Hur fungerar certifieringen av lärare?
BKS Iyengar har tagit fram ett system med olika certifikatsnivåer. Alla certifikatnivåer tas vid separata tillfällen och det måste gå en viss tid mellan dem. För att få kalla sig Iyengar Yogalärare måste man minst ha Introductory certifikat.
 
Iyengar Yoga har funnits i Sverige förhållandevis kort tid och tidigare fick man åka utomlands för att ta sitt certifikat. Den första tentamen för Iyengar Yogalärare hölls på Göteborgs Yoga centrum. Hösten 2008 bildades den Svenska Iyengar Yogaföreningen IYFSE och sedan dess är det föreningen som ansvarar för certifieringen av Iyengar Yogalärare i Sverige. I Sverige kan man avlägga examen för Introductory nivå 2, Junior Intermediate Junior 1, 2 och 3.

Certifieringsnivåer
Inom Iyengar Yoga finns följande certifieringsnivårer:
# Introductory
# Intermediate Junior nivå 1
# Intermediate Junior nivå 2 
# Intermediate Junior nivå 3
# Intermediate Senior nivå 1
# Intermediate Senior nivå 2
# Intermediate Senior nivå 3
# Advanced Junior nivå 1
# Advanced Junior nivå 2
# Advanced Junior nivå 3
# Advanced Senior nivå 1
# Advanced Senior nivå 2

För dig som vill läsa mer om de olika certifieringsnivåerna och vilka asanas som ingår för respektive nivå finns de samlade i  Iyengar Yoga Association Constitution Guide (Pune 2009)  (från sida 39 och framåt)
 
 Om du har frågor kring utbildningen för att bli Iyengar yogalärare, kontakta gärna föreningens Utbildnings- och Examenskommitté