Styrelsen hade ett styrelsemöte 13 juni, 09:30-11:00
 
22 augusti kommer föreningen att bjuda på onlineyoga med Nina Sjödin. Gratis för alla våra medlemmar.
Icke medlemmar betalar 250 kr. Det kommer snart upp som ett event på Facebook och information kommer via medlemsutskick.
 
Internationella yogadagen
Styrelsen vill påminna om de internationella yogadagen. Lägg gärna upp information på föreningens facebookgrupp. Om du har gratis online klasser delar föreningen gärna dem. Vi kommer även att lägga upp Geetajis program som hon gjorde till oss för den första internationella yogadagen.
                     
Europeiska mötet
Tidigare i vår startades det upp ett europeiskt möte som håller på att etableras och kommer att fortsätta, (gemensam mapp och chatt på google). Den 13 juni kl 19:30-21:30 hade vi den andra sammankomsten. Stor del av möte diskuterades det nya mentor och assessment systemet, hur de olika länderna har tagit sig an transformationen. Vi diskuterade CertifieringsMärket och även Service Märket som gäller föreningens logga. Det finns lite oklarheter kring registreringarna kring loggorna som frankrike håller på att reda ut. Diskuterades översättningar av lektioner som Prashant lagt ut på youtube om det finns intresse av samarbete över gränserna.
Vi kom överens om att ha en kontaktperson till Abhijata som samlar frågor som gäller alla. Frågor som gäller den egna föreningen tar vi direkt med Abhijata.
 
Gemensam kommittéträff 4 juni. 
Sytrelsen och kommittéerna träffades online den 4 juni. Syftet var att presentera varandra så att vi vet vilka vi är. Vi diskuterade bland annat CM-märkning oklara användningsmöjligheter. VI skickade ut en enkät efteråt för snabb återkoppling. Den visar att det finns intresse att fortsätta med dessa gemensamma mötena 2 ggr per år.

Årsmötet 11-13 mars 2022 i Göteborg.
Inbjuden lärare Brigitta Tummons från Oslo.
Volontärer sökes. Maila om du är intresserad till maria.edstrom@gmail.com 
 
Styrelsen rekommenderar Prashants Youtube lektioner där han undervisa yoga (inte asanas), det är gratis: https://www.youtube.com/watch?v=d5XKJ6ZnPPQ&t=4s  
Sök annars på Youtube ”Online Education in yoga by Sri Prashant Iyengar”
 
Nästa möte har styrelsen den 15 augusti kl 18:00-19.30
 
 
Styrelsen genom ordförande Andrea Olow