Styrelsen informerar från styrelsemötet 15 augusti 2021
 
Covid-19 och vaccinering: Iyengar Yogaföreningens styrelse står bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller covidvaccinationer.

Kommande testassessment och examen
Styrelsen har beslutat om ersättning till assessorerna på kommande testassessment och examen.
 
Workshops med utländska lärare
Beslut togs om att information om workhops av utländska lärare ska informeras styrelsen via mail till yogamedlem@iyfse.se  utöver att de ska synas i IYFSEs kalender.
 
Europeiska samarbetsgruppen
Den europeisk samarbetsgrupp kallar för Eurpean Iyengaryoga Federation där Andrea Olow, Leela Grethe Hansen och Nina Sjödin är IYFSEs representanter.
Nästa möte sker i mitten av september.
 
DVD:er
Föreningen har en samling DVD:er som meldemmarna kan låna, bl annat den första yoganusasanam. Styrelsen undersöker om dessa kan föras över till Vimeo och tillgängliggöras för våra medlemmar (lösenordskyddat)
 
Påverkansgrupp
Styrelsen har beslutat att skapa en påverkansgrupp för Iyengaryoga i Sverige som bl a ska uppvakta socialstyrelsen för att informera om forskningsresultat och evidens om Iyengaryoga hälso- och läkeeffekter. Målet är bl a att Iyengaryoga ska vara receptbelagt. Maria Edstam kommer att kontakta lyengaryogalärare med olika legitimationer för att undersöka intresse att ingå i en påverkansgrupp. Notis om detta kommer även att ingå i nästa nyhetsbrev.
 
Årsmötet 11-13 mars 2022 i Göteborg.
Inbjuden lärare Brigitta Tummons från Oslo.
Volontärer sökes. Maila om du är intresserad till maria.edstrom@gmail.com 
 
Nästa styrelsemöte har vi söndag 10 oktober, 9:30 -11:00
 
Styrelsen genom Andrea Olow