Vad är/gör IYFSE?

Iyengaryogaföreningen i Sverige är en ideell och politiskt obunden förening. Föreningens syfte är att sprida Yogacharya Sri B. K. S. Iyengars undervisningsmetod, samt att upprätthålla en hög kvalité på Iyengar Yogaundervisningen i Sverige. Ytterligare ett syfte är att främja goda kontakter mellan yogaformens utövare i Sverige och i andra delar av världen. Föreningen ser till att de mål och syften som står beskrivna i stadgarna, från Ramamani Iyengaryoga Institute i Pune, följs. Föreningen sätter även upp riktlinjer för vad lärarutbildningar ska innehålla samt hur lång utbildningen ska vara. Föreningen drivs av medlemmarna och därför är Du som utövar Iyengaryoga, viktig för föreningens arbete

 

Om Du vill bli medlem i föreningen, kontakta Din lokala lärare för vidare information eller läs mer här.