Bra att veta inför årsmötet

Medlemsförslag

Som medlem har du möjlighet att påverka arbetet i föreningen. Om du har medlemsförslag och eller stadgeförslag ska de vara styrelseordförande Fredrika Söögreen tillhanda senast  fyra veckor före årsmötet.

 

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att delta på årsmötet kan du ladda ner en fullmakt som du sedan fyller i och lämnar till någon som ska delta på årsmötet. Du kan även posta fullmakten till någon i styrelsen.