Göteborg 2020-05-28

KÖPVILLKOR/TERMS OF CONDITION

För att delta på Nordic-Baltic Yogis Online with Abhijata Iyengar krävs det att deltagaren har en fungerande internet uppkoppling under samtliga klasser deltagaren betalat för. Deltagaren är ansvarig för kvalitén av deras internet uppkoppling. Ersättning utgår ej om deltagarens internet operatör, dator eller andra typer av visningsenheter som används inte fungerar, fungerar hjälpligt eller om batteriet har laddat ur. Deltagarna ansvarar för att tillhandahålla en fungerande e-postadress till arrangören, för att deltagaren ska kunna få rätt zoomlänk och inloggnings-id till online eventet tillskickat till sig. Deltagaren måste logga in med sitt riktiga för- och efternamn för att zoomvärden ska acceptera deltagaren. Ersättning utgår ej om arrangören fått e-post adress av deltagaren som ej fungerar. Medlemspris gäller endast i samband med att rabattkod används vid anmälnings-  och betalningstillfället. Ersättning om mellanskillnad mellan fullpris och medlemspris utgår ej om medlemmar i Iyengar Yogaföreningen i Sverige betalat fullpris. Ersättning utgår ej om deltagaren uteblir från klasser deltagaren betalat för. Alla deltagare utövar klasserna på egen risk. Detta yogaarrangemang är bäst lämpad för Iyengaryogautövare som är vana vid Iyengaryoga och har utövat Iyengaryoga minst ett år. Är du osäker fråga din Iyengaryogalärare. Undervisning sker på engelska och översättning till lokalt språk kommer inte att tillhandahållas av arrangören.

---------------------------------------Terms of condition------------------------------------------- Participation in the Nordic-Baltic Online Iyengar Yoga Convention requires a working internet connection. Participants are responsible for the quality of their online connection. We cannot give refunds should your internet service, your computer or viewing device falter or be functioning poorly or run out of battery. Participants are responsible for providing convention organisers with a working email address to receive the proper link and password to the online convention. No refunds will be given should the email address you provide not function. Participants must sign in to the convention with their own full name to be accecpted by the host to attend. Association members paying through their country’s online store: No refunds will be given should you pay without using the members discount code provided to you. No refunds will be given for any classes that you do not attend. All students should practice classes at their own risk. This convention is best suited for students already familiar with Iyengar Yoga, one year of study is recommended. If you are not sure whether you have enough experience, ask your Iyengar Yoga teacher. The language of the convention is English. No translation will be provided.