Bli medlem i vår förening

IYFSE:s mål i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. IYENGARS undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.

 

Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att Påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.

 

IYFSE är aktivt just nu och olika kommittéer är i full gång och jobbar. Vi har kommittéer för Utbildning & Examen, Marknadsföring & Information, Etik, Stadgar samt Events. Via nyhetsbrevet som skickas till dig via e-post, får du regelbundet nyheter och information om hur vårt arbete fortlöper. Vi ger ut två nyhetsbrev per år som publiceras i januari och i september.

Vår målsättning är att nyhetsbrevet ska återspegla aktiviteter och arrangemang som sker i föreningen och bland våra medlemmar. Vi uppskattar därför om du som medlem har ett förslag på en artikel kontaktar PR-kommitten erik.a.berglund@telia.com

 

Om du har synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till IYFSE kontakta då i första hand vår ordförande  Lina Sjögreen Edstam på mail  sjogreen@hotmail.com 

 

Om du har frågor som rör medlemskapet så använder du kontaktformuläret som finns under "Kontakt" eller så skickar du ett mail till vår medlemsansvarige Ulrika Falk Mörtberg: yogamedlem@iyfse.se

 

 

Avgifter för 2013

Medlemsavgift 200 sek

Medlemsavgift för lärarstuderande 250 kr

Medlemsavgift för lärare 650 kr

 

Mailformuläret skickas till medlemsansvarig:
Ulrika Falk Mörtberg.