Välkommen till
Iyengar Yogaföreningen
i Sverige

Här kan du hitta en lärare nära dig och få information om workshops och annat som är på gång.

Styrelsen informerar
Läs information från styrelsens möte i maj 2021 här

Aktuellt

Level1 examen 26-28 november
läs mer på medlemssidan

Utgivningen av
Yoga Rahasya 
är pausad pga pandemin

Jayne Orton 
Temat för vår workshop i samband med årsmötet är en orientering i nivåerna 1 och 2 i vårt nya syllabus. Det passar alla med 1 års erfarenhet av Iyengaryoga: Vilka ställningar ingår i de nya nivåerna? Vad är annorlunda i det nya systemet? Vad förväntas av kandidaterna? 

Läs:
"Reisen mot en ny forening"

Norge bildar egen förening from 1 januari 2021