Blanketter

Bankuppgifter till föreningen
Betalning ska göras till föreningens Plusgiro  509914-8
IBAN: SE28 9500 0099 6034 0509 9148
BIC/SWIFT: NDEASESS

eller Swish 123-218 86 39

Tänk på att det ska finns med uppgift om betalarens namn och för vem och vad betalningen avser

Förnyelse av Certifieringsmärke CM
När blanketten är ifylld och underskriven skickas den till medlemsansvarig.

Anmälningsblanketter till assessment
Under 2017 arrangerar föreningen ett antal assessment i både Sverige och Norge
För men information om städer och datum läs här
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Intro I+II 
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Jr I, II, III

Fullmakt till årsmötet
Om du inte har möjlighet att delta på årsmötet har du möjlighet att skicka in din fullmakt. Du skickar den antilne med någon som du känner som ska delta på årsmöet elelr så kan du skicka den till någon i styrelsen.

Ansökan för att använda Iyengar namn
Om man vill använda B.K.S Iyengars namn i sitt företagsnamn så måste man ansöka om detta hos styrelsen. Iyengars namn är ett trademark och det finns restriktioner för hur man får använda det.
Här finns en ansökan som du kan skriva ut och skicka till ordföranden i IYFSE.

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur IYFSEs bidragsfond
Medlen från bidraget ska användas till ändamål i linje med föreningens vision.
Maxsumman som går att söka är 5000 sek. Budget ska bifogas ansökan..