Blanketter

Bankuppgifter till föreningen
Betalning ska göras till föreningens Plusgiro  509914-8
IBAN: SE28 9500 0099 6034 0509 9148
BIC/SWIFT: NDEASESS

eller Swish 123-218 86 39

Tänk på att det ska finns med uppgift om betalarens namn och för vem och vad betalningen avser

Förnyelse av Certifieringsmärke CM
Här finns blanketter för att ansöka om förnyelse av CM, blanketten finns dels i PDF-format och dels i format som du kan redigera direkt i datorn. Använd den som passar dig bäst och skicka sen in den till yogamedlem@iyfse.se

Anmälningsblanketter till assessment
För att hitta dessa blanketter - se under fliken "examen"

Fullmakt till årsmötet
Om du inte har möjlighet att delta på årsmötet har du möjlighet att skicka in din fullmakt. Du skickar den antilne med någon som du känner som ska delta på årsmöet elelr så kan du skicka den till någon i styrelsen.

Ansökan för att använda Iyengar namn
Om man vill använda B.K.S Iyengars namn i sitt företagsnamn så måste man ansöka om detta hos styrelsen. Iyengars namn är ett trademark och det finns restriktioner för hur man får använda det.
Här finns en ansökan som du kan skriva ut och skicka till ordföranden i IYFSE.

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur IYFSEs bidragsfond
Medlen från bidraget ska användas till ändamål i linje med föreningens vision.
Maxsumman som går att söka är 5000 sek. Budget ska bifogas ansökan..