Styrelsen för 2017


Ordförande
Namn:
Lina Sjögreen Edstam
E-post: l_sjogreen@hotmail.com
Telefon: 070-595 11 51, 08-744 47 19

Kassör och medlemsansvarig
Namn:
Barbra Waller
E-post: barbrawaller@telia.com
Telefon:
070-664 666 70, 08-643 6670
Iyengar Yogaföreningen
C/O B. Waller
Bellmansgatan 6A, 118 20 Stockholm

 

Ledamot

Namn: Isabelle Bede

E-post: isabelle@iyoga.se

Telefon: 070-285 53 95


Ledamot
Namn:
Bodil Mauritzen
E-post: bodil@yogayoga.no
Telefon: +47411646364

Ledamot
Namn:
Susanna Svärd Elofsson
E-post: info@yogasana.nu
Telefon: 0764-27 59 39

Ledamot
Namn:
Jorid Overdal
E-post: +47 992 44 023
Telefon: jorid@yogatrondheim.no


Ledamot
Namn:
Ingrid Engström
E-post: yoganugbg@gmail.com
Telefon: 0704-41 91 41

Suppleant
Namn:
Sara Karlsson
E-post: sara.karlsson.919@gmail.com
Telefon: 073-377 74 77

Bli medlem i vår förening!

IYFSE:s mål i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. IYENGARS undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.

Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att Påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.

 

IYFSE är aktivt just nu och olika kommittéer är i full gång och jobbar. Vi har kommittéer för Utbildning & Examen, Marknadsföring & Information, Etik, Stadgar samt Events. Via nyhetsbrevet som skickas till dig via e-post, får du regelbundet nyheter och information om hur vårt arbete fortlöper.

Om du har synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till IYFSE kontakta då i första hand vår ordförande Lina Sjögreen Edstam

Om du har frågor som rör medlemskapet så använder du kontaktformuläret som finns under "Bli medlem" eller så skickar du ett mail till vår medlemsansvarige