Styrelsen för 2024 - 2025

Ordförande
Bianca Amoruso Wennerby

Kassör
Ingrid Söderquist

Ledamot
Ylva Nyberg 

Ledamot
Marie-Louise Charleson
 

Ledamot
Märta Dittmer

Ledamot
Christina Hagner

Suppleant
Sandra Riomar

Suppleant
Mathias Bengtsson

Bli medlem i vår förening!

IYFSE:s mål i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. Iyengars undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.

Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att Påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.

 

IYFSE är aktivt just nu och olika kommittéer är i full gång och jobbar. Vi har kommittéer för Utbildning & Examen, Marknadsföring & Information, Etik, Stadgar samt Events. Via nyhetsbrevet som skickas till dig via e-post, får du regelbundet nyheter och information om hur vårt arbete fortlöper.

Om du har synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till IYFSE kontakta då i första hand styrelsen: styrelse@iyfse.se

Om du har frågor som rör medlemskapet så använder du kontaktformuläret som finns under "Bli medlem" eller så skickar du ett mail till yogamedlem@iyfse.se