Styrelsen för 2018

Ordförande
Namn
: Lina Sjögreen
E-post:  l_sjogreen@hotmail.com
Telefon: 070-595 11 51, 08-744 47 19

Kassör
Namn:
 Tatiana Wålander
E-post: tatiana.walinder@hotmail.com
Telefon: 076-283 7471
Fakturaadress:
Lugnets Allé 30, 120 66 Stockholm

Ledamot

Namn: Isabelle Bede

E-post: isabelle@iyoga.se

Telefon: 070-285 53 95

Ledamot
Namn:
 Aude Asklöv
E-post:
Telefon:

Ledamot
Namn:
Susanna Svärd Elofsson
E-post: info@yogasana.nu
Telefon: 0764-27 59 39

Ledamot
Namn:
Jorid Overdal
E-post:  jorid@yogatrondheim.no
Telefon:+47 992 44 023

Ledamot
Namn: Frida Landskog Serra
E-post: fridaserra@gmail.com
Telefon: 070 319 42 68

 

Suppleant
Namn:
Barbra Waller
E-post: barbrawaller@telia.com
Telefon:
070-664 666 70, 08-643 6670
 

Suppleant
Namn:
 Linda Fidler
E-post:
Telefon: 
fidlerlinda@hotmail.com

Bli medlem i vår förening!

IYFSE:s mål i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. Iyengars undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.

Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att Påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.

 

IYFSE är aktivt just nu och olika kommittéer är i full gång och jobbar. Vi har kommittéer för Utbildning & Examen, Marknadsföring & Information, Etik, Stadgar samt Events. Via nyhetsbrevet som skickas till dig via e-post, får du regelbundet nyheter och information om hur vårt arbete fortlöper.

Om du har synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till IYFSE kontakta då i första hand vår ordförande Lina Sjögreen Edstam

Om du har frågor som rör medlemskapet så använder du kontaktformuläret som finns under "Bli medlem" eller så skickar du ett mail till vår medlemsansvarige