Viktiga händelser för Iyengar yoga i Sverige

2018 
Iyengar Yogaföreningen årsmöte 2018 arrangerades i Stockholm​ ​23-25​ ​februari  ​med​ ​seniorlärare Sheila​ ​Haswell som gästlärare.

2017
Iyengar Yogaföreningen årsmöte 2017 arrangerades i Umeå 10-13 mars med seniorlärare Ingela Abbot som gästlärare.

Under 2017 har assesment genomförts i både Göteborg och i Stavanger:
Junior II och III, 30 sept-1 oktober i Göteborg
Junior I, 21-22 oktober iGöteborg 
Intro I+II, 18-19 november i Stavanger
Intro I+II, 25-26 november iGöteborg

2016
För första gången i föreningens histora hölls årsmötet i Norge. Årsmötes hölls i Oslo 11-13 mars med seniorlärare Faeq Biria som gästlärare.

2015
Iyengar Yogaföreningen årsmöte 2015 arrangerades i Göteborg helgen 20-22 februari 2015 med Seniorlärare Christian Pisano & June Whittaker som gästlärare

2014
Vasastans Iyengar Yoga startar i januari en tvåårig fördjupningskursIlärarutbildning i Iyengar Yoga ledd av Ingrid Engström.

Iyengar Yogaföreningen årsmöte 2014 hållas i Stockholm helgen 7-9 mars 2014 med Seniorlärare James Murphy från New York som gästlärare.

Helgen 12-13 april 2014 genomfördes assessment på Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm. Siri Kemeny, Jorid Øverdahl, Svetlana Lundqvist, Märta Dittmer, Jacob Lidström (Umeå), Susanna Svärdh Elofsson, Lysa Galafres, Zarina Osmonalieva, Marielle Marklund, Elina Wisung,Linda Fidler och Elin Frafjord
Examinatorer var Krystyna ”Chris”  Niewole från England, Lone Kristensen från Köpenhamn och Leela G Hansen från Göteborg. Moderator var Pascal Poell från Holland.

Den 20 augusti 2014 avlider vår Guru B.K.S Iyengar

IYFSE deltar på hälsomässan Nolia Helhet som arrangeras ute på Pite Havsbad helgen  11-12 oktober

Helgen 12–13 oktober genomfördes en assessment på Göteborgs Yogacentrum.
Certifierade kandidater var: Sara Karlsson, Andrea Hedenskog och Maria Strömberg från Sverige och Lise-Lotte Svenkerud.
Examinatorer var Joe Burn från Skottland, Pascal Poell från Holland och Tove Lind från Danmark. Moderator var Monica Haar från Sverige och Nya Zeeland. Medverkade gjorde även Ingrid Engström som Assessor in Training

2013
IYFSE deltar på Yogagames i Göteborg helgen 25-26 maj 2013

2012
Helgen 20-21 oktober 2012 genomförs en Introductory nivå 1 Examen på  Göteborgs Yogacentrum. Certifierade kandidater var: Agnieszka Behray, Leif Engström, Maria Strömberg, Sara Karlsson, Cecilia Alm, Jorid Overdahl, Reidun Jakobsen, Siri Kememeny och Anita Johansson
Examinatorer; Mette Orum Danmark, Joe Burn Skottland, Dawn Hodgins Uk
Moderator; Monica Haar Sverige
Examinator under upplärning; Ingrid Engström Sverige

Helgen 28-29 april 2012 genomfördes den första Iyengaryoga examen för Introductory 1 i Norge. Exemen genomfördes på YogaYoga i Stavenger. Certifierade kandidater var: Mette Brenna -Lund, Line Damli, Andrea Hedenskog, Anne Linda Rutjesen, Berit Rosland, Selma Hetland, Leilani Kvia, Torbjörn Presthus, Sigrid Nedrebo och Kristine Skjaeveland.
Moderator var Monica haar från NyaZeeland/Sverige och Examinatorer var Claus Wittig och Jette Berring från Danmark och Berber Schönholzer från Holland

Föreningens årsmöte hålls i Göteborg helgen 16-18 mars 2012. Inbjuden lärare var Gullnaaz Dashti men på grund av problem med inresedokumenten ersätts Gulnaaz av Kirsten Agar Ward från Storbritaninen.

2011

Föreningen bjuder in seniorlärare Jawahar Bangera att hålla en workshop i Göteborg helgen 21-22 juni 2011.

 

Föreningen arrangerar assessment i Piteå helgen 15-17 april 2011.

 

Föreningens årsmöte hålls i Umeå helgen 19 mars 2011 på Prana Friskvård. Seniorlärare Rita Keller från Tyskland undervisar en helgworkshop.

 

2010

Föreningen arrangerar sin tredje tentamen. Introductory Level 2 på Göteborgs Yoga Centrum i Göteborg i 2-3 oktober.

 

Föreningen arrangerar sin andra tentamen. Introductory Level 1på Iyengar Yogaskolan i Piteå 10-11 april. 

 

Föreningens årsmöte äger rum på Internationella skolan i Stockholm 13 mars 2010.

Till föreningens ordförande väljs Eva-Lena Hedvall.

Styrelsen medlemmar är: Eva-Lena Hedvall, Monica Haar, Ingrid Kelly Engström, Ingrid Kelly Engström, Cecilia Danskog, Julia Ackerman, Merja Mankila, Lisbet Wikman, Maja Seve Westas. Leela G Hansen Supplenat

 

I samband med årsmötet bjuder föreningen in Seniorlärare Glenn Ceresoli från Australien håller en helgworkshop.

 

2009

Föreningen arrangerar sin första tentamen. Introducory Level 1på Göteborgs Yoga Centrum i Göteborg i 3-4 oktober.

 

2008

Under hösten 2008 startar seniorläraren Monica Haar upp en tvåårig Iyengar Yogalärarutbildning på Iyengar Yogaskolan i Piteå

 

Iyengar Yogaföreningen i Sverige bildas. Föreningen håller sitt konstituerande möte lördagen den 18 oktober 2008 i Stockholm. Föreningens första ordförande blir Eva-Lena Hedvall.

 

2007

En stor grupp Iyengar Yogalärare håller ett möte i Göteborg för att diskutera bildandet av en svensk Iyengar Yogaförening. 

Sveriges första tentamen hålls i Göteborg 4-5 november 2007, Introductory Level 1 på Göteborgs Yoga Centrum.

 

2005

Kristina Berglund öppnar Iyengar Yogaskolan i Piteå  och Luleå under hösten 2005.

Ulla Bergstöm öppnar Göteborgs Iyengar yogaskola våren 2005

 

2004

Sveriges första tentamen för Iyengar Yogalärare hålls på Göteborgs Yoga Centrum. Introductory Level 1. 

Lisbet Wikman öppnar Ganesha Yogas Studio i Göteborg den 1 september.

 

2003

Faeq Biria hålles sin första workshop i Sverige i Göteborg i november 2003.

 

2002

Hösten 2002 bildas den ideella föreningen Yogasällskapet i Umeå som tar över yogalokal och yogautrustning efter den avlidne yogaläraren Janik "Johnny" Hayrapetyan.

 

2001 

Den 8 april 2001 avlider Janik Hayrapentyan i Umeå och hans elever mister sin omtyckte lärare.

 

2000

Leela G Hansen startar den första Iyengar Yogalärarutbildningen på Göteborgs Yoga Centrum hösten 2000. 

 

1996
Janik "Johnny" Hayrapetyan håller en workshop på Göteborgs Yoga Centrum våren 1996.

 

1994

Leela G Hansen börjar undervisa Iyengar Yoga i Göteborg.
 

1993

Kristina Berglund börjar undervisa Iyengar Yoga i Luleå

 

1992

Efter 10 år som assistent till BKS Iyengar på hans institut i Pune, Indien flyttar Janik "Johnny" Hayrapetyan till Umeå och startar upp en egen yogaskola.  

 

1989

Janik "Johnny" Hayrapetyan håller sin första yogaworkshop i Umeå.