Kontakta oss

IYFSE är en ideell förening utan anställd personal, därför ser vi helst att du skickar in dina frågor till oss via mail. Vi har då möjlighet att vidarebefordra ditt mail till den som är bäst lämpad att svara på dina frågor. Dina förfrågningar skickas till: yogamedlem@iyfse.se


Swish
123-218 86 39
Obs! Det är viktigt att du uppger ditt namn & vad du betalar för

PlusGiro
Iyengar Yogaföreningen i Sverige,

PlusGiro: 509914-8

För betalningar från utlandet:
IBAN SE28 9500 0099 6034 0509 9148 BIC/SWIFT NDEASESS
 

Organisationsnummer

Iyengar Yogaföreningen i Sverige 802444-0763