Datum för examen 2019

Introductory, 18-19 oktober, Yoga Nu, Träringen 47b Göteborg
Junior II, 23 november, Follo Yogasenter, Gamleveien 2B, Ås Norge
Junior I, 24 november, Follo Yogasenter, Gamleveien 2B, Ås Norge

Datum för examen 2020
Junior III och Senior I, 19-20 september

Examensavgiften är 1950 SEK och ska betalas efter att anmälan skickats in och godkänts till IYFSE plusgiro 509914-8.
Sista anmälningsdag för Introductory Assessment är den 10 juli 2019.
Sista anmälningsdag för Junior I & II är den 24 juli 2019.

Sista anmälningsdag för Junior III & Senior I är den 1 juni 2020.
 
Säkra en plats genom att skicka in din anmälan och betalning i god tid!

Ladda ner pdf-filen till din dator och fyll i anmälningsblanketten. Spara ifylld blankett (antingen ifylld på datorn eller inscannad) som en pdf-fil med ditt namn i filnamnet och maila till e-postadressen som står på anmälningsblanketten.

Länk till anmälningsblankett: Anmälan Introductory Assessment
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Junior Intermediate Level I
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Junior Intermediate Level II
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Junior Intermediate Level III  

Hur går en examen till?

Du bör börja förbereda dig inför examen i god tid - både din egen praktik av positionerna på syllabus och undervisning av elever. För att anmäla dig till tentamen måste du på anmälningsformuläret få din lärares underskrift på att du är redo att gå upp för examen. Läraren måste vara en som känner dig, har sett din yogapraktik och som du regelbundet har undervisats av.
Läs noggrant igenom syllabus och läroplan, så att du kan få hjälp av din lärare med de positioner som är extra krävande för dig. Du bör alltid utöva positioner på högre nivå än vad du själv undervisar för att utveckla dig till kommande examen.

Examinationen består av tre delar.
 • En skriftligt del som skickas ut i förväg med ungefär en månads tidsfrist för att svara på.
 • Egen praktik där du gör positionerna på syllabus.
 • Undervisning av ett urval av positioner på syllabus.

Efter godkänd examen är du certifierad att undervisa inom din nivå.


Hvordan foregår eksamen?

Du burde begynne å forberede deg til eksamen i god til i forkant – både din egen utførelse av posisjonene og undervisningen av elever. For å melde deg opp til eksamen må du få læreren din til å signere på at du er klar for assements på selve påmeldingskjemaet. Læreren må være en du har gått til jevnlig over tid og som kjenner deg.
Sett deg godt inn i syllabus, pensum, slik at du i god til kan få hjelp fra din lærer til de stillingene som er ekstra krevende for deg. Du bør i tillegg til enhver tid praktisere posisjoner på et høyere nivå enn hva du selv underviser slik at du får en modningsprosess for assement.

Eksamen består av tre deler.
 • En skriftlig oppgave som sendes ut i forkant med omlag en måneds frist på å besvare.
 • Egenpraksis hvor du gjør posisjonen på syllabus.
 • Undervisning av et utvalg av posisjonene på syllabus.

Etter bestått assement får du sertifisering til å undervise innenfor ditt nivå.


Certifieringsnivåer i Iyengar Yoga
 • Intro
 • Intermediate Junior (tre nivåer)
 • Intermediate Senior I (tre nivåer)
 • Advanced Junior (tre nivåer)
 • Advanced Senior (två nivåer)