Datum för Assessment 2018

Introductory Assessment, 11-12 augusti: Yoga Nu, Träringen 47b Göteborg

Junior I och Junior II, 5-7 oktober: Iyengar Yoga Södermalm, Doktor Abelins gata 3, Stockholm

Examensavgiften är 1950 SEK och ska efter att platsen på examen är konfirmerad betalas till IYFSE plusgiro 509914-8.


Sista anmälningsdag för Introductory Assessment är den 1 juni.
Sista anmälningsdag för Junior I & Junior II är den 19 juni. 
Säkra en plats genom att skicka in din anmälan och betalning i god tid.


Länk till anmälningsblankett: Anmälan Introductory Assessment
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Junior Intermediate Level I
Länk till anmälningsblankett: Anmälan Junior Intermediate Level II