Iyengar Yogaföreningens grafisk profil

IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Logotypen används antingen inverterat i vitt på någon av föreningens profilfäger, bilder eller liknande, i färg på ljus botten eller vid behov i svart/grått.

profilkläder eller andra produkter där man önskar en mer diskret framtoning fungerar "ton i ton" - exempelvis en grå färg på svart botten, en ljusare gulorange på en orange botten eller liknande. Logotypen får inte förändras genom att exempelvis kontureras eller liknande. I särskilda fall, då logotypen används vit på ett fotografi, kan en lätt skuggning behöva användas för att göra logotypen synligare. Logotypen får inte kompletteras med annan text, symboler eller

varumärken än den internationella symbolen. Den får inte heller användas i löpande text.

Iyengar Yogaföreningens Grafiska manual finns att ladda ner här.