Föreningens olika kommittéer

I föreningen finns flera kommittéer som ansvarar för olika områden. Medlemmarna i de olika kommitteérna väljs för ett år på föreningens årsmöte.

Utbildnings och examenskommitté för 2018

Utbildnings- och Examenskommittén ansvarar för att Iyengar Yogalärarutbildningen i Sverige håller hög kvalitet. Kommittén organiserar också tentamen. Examinatorer från andra länder bjuds in för att tillsammans med våra egna seniora lärare bedöma lärarkandidaterna. För närvarande går det att tentera Introductory I+II samt Junior I-III i Sverige.

Nina Sjödin: nina.sjodin@gmail.com
Ingrid Engström:
yoganugbg@gmail.com
Sara Gyllestad: sara@gyllestad.se
Janna Brattli: 
 

Etik och certifieringskommitté för 2018

Etik- och Certifieringskommittén har som uppdrag att uppmärksamma att alla certifierade Iyengar yogalärare följer de regler och stadgar som är uppsatta från Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) i Pune, Indien. Det är den institution för yogaundervisning som Guruji BKS Iyengar grundade 1975.

  

Om någon medlem eller annan person missbrukar varumärket Iyengar så är det kommitténs uppgift att rekommendera vad som ska göras. Kommittén är också det forum som tar emot medlemmars klagomål inom eller utanför föreningen gällande Iyengar Yoga-relaterade frågor, samt klagomål som gäller bedömning eller själva processen vid certifiering.
 

Nina Sjödin: nina.sjodin@gmail.com
Ingrid Engström
yoganugbg@gmail.com

Fredrika Sjögreen, fredsjogreen@hotmail.com 
 

PR och kommunikationskommitté för 2018

PR-kommitténs sammanställer och sprider information till medlemmar och andra som är intresserade av Iyengar Yoga. PR-kommittén ansvarar också för föreningens hemsida. I vårt kalendarium får man överskådlig information om vad som händer inom Iyengar Yogan i Sverige. Kommittén skickar också ut nyhetsbrev till alla medlemmar ett par gånger om året.  

Sofia Aslanidou: priyfse@gmail.com
Tom Engström: tom.engstrom@telia.com
Aude Asklöv: 


Ansvarig för uppdatering av hemsidan
Christina Hagner: kiki.hagner@gmail.com
 

Eventkommitté årsmöte Göteborg 2019

Årsmötet 2019 kommer att hålls i Göteborg. (Datum meddelas senare).
Sara Karlsson sara.karlsson.919@gmail.com
Susanna Svärd Elofsson
info@yogasana.nu

Medlemsansvarig 2018

Ansvarig för att hålla föreningens medlemsregister uppdaterat är:

Susanna Svärdh Elofsson: yogamedlem@iyfse.se

Valberedning 2019

Valberedning inför årsmötet 2018
Cecilia Alm almcecilia@hotmail.com
Barbro Larsson barbro.lar@hotmail.com