Föreningens olika kommittéer

I föreningen finns flera kommittéer som ansvarar för olika områden. Medlemmarna i de olika kommitteérna väljs för ett år på föreningens årsmöte.

Utbildnings och examenskommitté för 2019

Utbildnings- och Examenskommittén ansvarar för att Iyengar Yogalärarutbildningen i Sverige håller hög kvalitet. Kommittén organiserar också tentamen. Examinatorer från andra länder bjuds in för att tillsammans med våra egna seniora lärare bedöma lärarkandidaterna. För närvarande går det att tentera Introductory I+II samt Junior I-III i Sverige.

Nina Sjödin: nina.sjodin@gmail.com
Sara Gyllestad: sara@gyllestad.se
Brigitta Tummon Smits brigitta@mandalayoga.no
 

Etik och certifieringskommitté för 2019

Etik- och Certifieringskommittén har som uppdrag att uppmärksamma att alla certifierade Iyengar yogalärare följer de regler och stadgar som är uppsatta från Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) i Pune, Indien. Det är den institution för yogaundervisning som Guruji BKS Iyengar grundade 1975.

  

Om någon medlem eller annan person missbrukar varumärket Iyengar så är det kommitténs uppgift att rekommendera vad som ska göras. Kommittén är också det forum som tar emot medlemmars klagomål inom eller utanför föreningen gällande Iyengar Yoga-relaterade frågor, samt klagomål som gäller bedömning eller själva processen vid certifiering.
 

Fredrika Zeidlitz: fredsjogreen@hotmail.com 
Frida Serra Landskog fridaserra@gmail.com

xxx
 

PR och kommunikationskommitté för 2019

PR-kommitténs sammanställer och sprider information till medlemmar och andra som är intresserade av Iyengar Yoga. PR-kommittén ansvarar också för föreningens hemsida. I vårt kalendarium får man överskådlig information om vad som händer inom Iyengar Yogan i Sverige. Kommittén skickar också ut nyhetsbrev till alla medlemmar ett par gånger om året.  

Sofia Aslanidou: priyfse@gmail.com
Tom Engström: tom.engstrom@telia.com


Ansvarig för uppdatering av hemsidan
Christina Hagner: kiki.hagner@gmail.com
 

Medlemsansvarig 2019

Ansvarig för att hålla föreningens medlemsregister uppdaterat är:

Margarida Edlund: yogamedlem@iyfse.se
 

Valberedning 2019

Barbro Larsson barbro.lar@hotmail.com
Lina Sjögreen Edstam lina@ronningeyoga.se