Inbjudan och praktisk information inför årsmötet 2018,  Stockholm, 23-25 februari

Uppdaterad kallelse till årsmöte IYFSE 24 februari 2018
 
Välkommen till Iyengar Yogaföreningens årsmöte i år i Stockholm. Vi i styrelsen ser fram emot årsmötet som ger oss medlemmar tillfälle att träffa varandra och vi hoppas därför att många vill och har möjlighet att komma.
 
När? Lördagen den 24 februari kl 13.00-16.00. Lättare lunch ingår.
Var? Iyengaryogalokalen på Dr Abelins gata 3, Södermalm.
 
Alla som har betalat in sin medlemsavgift för 2018 har rätt att delta och rösta på årsmötet. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, föregående årsmötesprotokoll m.m. finns på hemsidan www.iyfse.se senast någon vecka innan årsmötet.
 
Det är bra om du har läst igenom årsmöteshandlingarna innan årsmötet så att vi inte behöver avsätta tid på mötet för att gå igenom dem. Ta gärna med egna pappersutskrifter då vi inte har möjlighet att kopiera upp dokumenten på plats.
 
Fullmakt
Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet, så kan du poströsta eller skicka en bevittnad fullmakt. Fullmaktsblanketten finns att ladda ner från hemsidan.

Motion
Om du har ett förslag som du vill att årsmötet behandlar och beslutar om skall denna motion ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, dvs den 27 januari. Maila din motion till ordförande, på styrelsen@iyfse.se.

Workshop
I samband med årsmötet inbjuder IYFSE till workshop helgen 23-25 februari med seniorlärare Sheila Haswell, se www.iyfse.se för mer information kring workshopen.
 
ANMÄLAN: Görs via  http://bit.do/IYFSEanmalan. (hälsar årsmöteskommittéen).
Namaste och välkommen!

IYFSE Styrelse genom
Lina Sjögreen Edstam
Ordförande