Inbjudan till årsmöte 8 mars 2014

Välkommen till Iyengar Yogaföreningens årsmöte på Söder i Stockholm. Vi i styrelsen ser fram emot årsmötet som ger oss medlemmar tillfälle att träffa varandra och vi hoppas därför att många vill och har möjlighet att komma.

När? Lördagen den 8 mars 2014 kl 13:00-16:00.

Var? Mariaskolan, Ringvägen 23 på Södermalm i Stockholm.

Alla som har betalat in sin medlemsavgift för 2014 har rätt att delta och rösta på årsmötet. Med denna kallelse medföljer dagordning men övriga möteshandlingar såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, föregående årsmötesprotokoll m.m. finns på hemsidan www.iyfse.se någon vecka innan årsmötet.

Det är bra om du har läst igenom årsmöteshandlingarna innan årsmötet så att vi inte behöver avsätta tid på årsmötet för att gå igenom dem. Ta gärna med pappersutskrifter då vi inte har möjlighet att kopiera upp dokumenten.

Fullmakt
Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet, så kan du poströsta eller skicka en bevittnad fullmakt. Fullmaktsblanketten finns att ladda ner på hemsidan.

I samband med årsmötet inbjuder IYFSE till workshop helgen 7-9 mars 2014 med seniorlärare James Murphy från New York, se www.iyfse.se för mer information kring workshopen.

ANMÄLAN: Görs via mail till: yogamedlem@iyfse.se (Karin Schelén).


Välkommen!
IYFSE Styrelse genom
Fredrika Sjögreen
Ordförande