Årsmöte i Göteborg 20-22 februari 2015

Christian Pisano & June Whittaker som har tackat ja till att hålla en workshop i samband med årsmötet önskar helst komma i februari, årsmötet föreslår den 20 – 22 februari. Återkommer med informations så snart det är beslutat datum för årsmötet

Arrangörsgruppen för årsmötet är:
Yvonne Forsberg-Sporre (sammankallande), Lena Skärby, Märta Ditmer, Linda Fidler, Susanna Svärd Olofsson, Ingrid Engström och Leela G Hansen