Bli medlem

Avgifter 

Medlemsavgift 250 kr

Medlemsavgift för lärarstuderande 250 kr

Medlemsavgift för lärare (inkl. CM) 700 kr

Hur betalar man?
Alla lärare får en faktura varje år för medlems- och CM avgifter.
Övriga medlemmar betalar in 250 kr i början på året (eller senare) och registreras då som medlem. Medlemsavgiften ska betalas senast den 31 januari varje år.
 
Swish 123-218 86 39 eller 
Plusgirokontot 509914-8 eller
IBAN: SE28 9500 0099 6034 0509 9148
BIC/SWIFT: NDEASESS

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 


IYFSE:s mål i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. Iyengars undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.

Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.

 

IYFSE är aktivt just nu och olika kommittéer är i full gång och jobbar. Vi har kommittéer för Utbildning & Examen, Marknadsföring & Information, Etik, Stadgar samt Events. Via nyhetsbrevet som skickas till dig via e-post, får du regelbundet nyheter och information om hur vårt arbete fortlöper. Vi ger ut två nyhetsbrev per år.

Vår målsättning är att nyhetsbrevet ska återspegla aktiviteter och arrangemang som sker i föreningen och bland våra medlemmar. Vi uppskattar därför om du som medlem har ett förslag på en artikel kontaktar PR-kommitten på priyfse@gmail.com
 

Om du har synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till IYFSE kontakta då i första hand vår ordförande på mail styrelse@iyfse.se

Om du har frågor som rör medlemskapet så använder du kontaktformuläret som finns under "Kontakt" eller så skickar du ett mail till vår medlemsansvariga på: yogamedlem@iyfse.se

Mailformuläret skickas till medlemsansvarig