Informationsmaterial om IYFSE

Här har vi samlat informationsmaterial om IYFSE verksamhet. Vår tanke är att man här kan skriva ut afficher och broschyrer för att skrida information om Iyengar yoga och om vår förening. Du får gärna sprida materialet på arbetsplats, i dina undervisningslokaler eller ta med det om man medverkar på någon mässa eller  event.

Om det är något information i materialet som du tycker borde uppdateras, kontakta Sofia Aslanidou