Vad är Iyengar yoga?

Vad är yoga?
Yoga rymmer många inriktningar och tolkningar. Det finns allt från yoga som fokuserar på fysiska övningar till rent filosofiska skolor. Målet är detsamma: att förena människans kropp, själ, känslor och intellekt.

En av de vanligaste inriktningarna inom yoga är Patanjalis Astanga Yoga. Patanjali var en filosof som levde någon gång mellan år 500-300 före Kristus. Han systematiserade utövandet av yoga i 196 korta aforismer, så kallade sutror. Patanjalis Yoga Sutras är en praktisk och filosofisk handledning som utgör grunden för de flesta stora skolor inom yoga idag.

 

Astanga yoga
Astanga yoga är egentligen inte en specifik yogastil, utan namnet på Patanjalis Yoga. Astanga betyder åtta delar. Delarna kan ses som trappsteg mot yogans mål, som är förening. Man kan också betrakta varje del som sammanflätad med de andra stegen. När man exempelvis utför kroppsövningar finns även koncentration, meditation och andning med. De åtta delarna är:


Yama: Moral, förhållningssätt gentemot andra varelser.
Niyama: Disciplin, förhållningssätt gentemot sig själv.
Asana: Kroppsövningar
Pranayama: Andningsövningar, andningskontroll
Pratyahara: Sinnena dras tillbaka från yttervärlden
Dharana: Koncentration
Dhyana: Meditation
Samadhi: Upplysning


 

Iyengar Yoga

Yogaformen har fått sitt namn efter BKS Iyengar, en av världens främsta yogamästare. Den har sin grund i Patanjalis Yoga Sutras.

 

BKS Iyengar menar att i praktiken av asana finns alla delar av yogan med. För att nå vårt inre måste vi börja utifrån och arbeta oss inåt, gå från det stora till det subtila. För att kunna stilla medvetandet måste vi först stilla kroppen. Därför läggs mycket fokus på att utföra yogaställningarna på ett anatomiskt och fysiologiskt hälsosamt sätt.

 

BKS Iyengar var först med att systematiskt använda olika hjälpmedel, till exempel klossar, stolar, bälten och rep. Tack vare hjälpmedlen kan även personer med fysiska begränsningar utföra yogaställningarna på bästa sätt. Hjälpmedlen gör det också möjligt att stanna längre i positionerna, vilket ger uthållighet och ökar koncentrationsförmågan.

 

Iyengar Yoga kännetecknas av att stor vikt ligger på hur asana utförs. Läraren ger noggranna instruktioner för hur alla delar av kroppen ska placeras i de olika övningarna. BKS Iyengar menar att det är i koncentrationen som meditationen så småningom infinner sig. ”Meditation in action” kallar han detta.

 

Iyengar Yogalärare har goda kunskaper i anatomi och fysiologi, och har tränats i att se behoven och förutsättningarna hos varje elev. Under en lektion hjälper läraren eleverna att hitta sitt sätt att utföra övningarna, så att alla kan dra fördelar av yogans hälsoeffekter.