Vanliga frågor och svar

Vad är Yoga?
Yoga är en av sex indiska filosofiska system. Ordet "yoga" är sanskrit och kommer från roten ”yuj” som betyder förening. Yoga är föreningen av kropp, själ, känslor och intellekt.

 

Vad är Iyengaryoga?
Yogaformen har fått sitt namn efter en av världens främsta yogamästare, BKS Iyengar. Den grundar sig på Patanjalis Yoga Sutras som skrevs någon gång mellan 500-300-talet f Kr. Yoga Sutras innehåller 196 kortfattade aforismer om yoga. BKS Iyengar började studera dessa sutror och praktisera yoga i sin ungdom på 1930-talet. Han har sedan dess utvecklat metoden, som har gjort det möjligt för vanliga människor att praktisera yoga.

 

Vad kännetecknar Iyengaryoga?

 • Iyengaryoga kan utövas av alla.
 • Tonvikten läggs vid precision i alla ställningar.
 • Användningen av enkla hjälpmedel som träklossar, bälten och band. Dessa hjälper utövaren att kunna utföra ställningarna korrekt.
 • Sekvensering. En Iyengaryogautövare är medveten om i vilken ordning olika grupper av asanas ska utföras.

Vilka kan praktisera Iyengar Yoga?
Alla kan träna Iyengaryoga oavsett ålder, kön, hälsa, religion och omständigheter i livet. Genom lekfull presentation av positionerna kan barn utveckla mod, koncentration och beslutsamhet. Från tonåren och framåt kan praktiken fördjupas. Även gravida kan utöva Iyengar Yoga, under ledning och råd av en erfaren lärare. Yoga är slutligen en gåva till äldre människor eftersom yogapraktiken stärker kroppen.

 

Är Iyengaryoga mycket tufft och krävande? 
Iyengar Yoga är inte tufft men intensivt. En student förväntas vara fysiskt, mentalt och känslomässigt delaktig under sin praktik.

 

Varför ska jag praktisera Iyengar Yoga?
Regelbunden yogaträning stärker hälsan och är väldigt bra mot stela axlar, nack- och ryggbesvär. Många får lättare att koncentrera sig och sover bättre om nätterna. Humöret blir jämnare, man blir emotionellt mer stabil och klar i sinnet. Genom yogan kan man utveckla en djupare kunskap om sig själv, vilket leder till bättre självbild och självförtroende. Studenter berättar ofta att de går ifrån en Iyengaryoga klass stärkta och fulla av energi trots att de har arbetat ganska hårt.

 

Jag är väldigt stel, kan jag göra yoga?
Vid en första anblick är det lätt att tro att yoga enbart handlar om smidighet. Det gör det inte. Det är inställningen och sättet du utför positionerna som är det viktigaste. Du gör alltid ställningarna utifrån din egen förmåga. Läraren kan också hjälpa dig att få ut mesta möjliga av yogan genom att använda enkla hjälpmedel som klossar, bälten, stolar och filtar.

 

Vad behöver jag veta inför en klass?

 • Du bör inte äta minst två timmar före klassen. En frukt kan dock gå bra.
 • Använd bekväma kläder samt var barfota.
 • Berätta för läraren om dina eventuella medicinska tillstånd, till exempel för högt eller för lågt blodtryck, hjärtproblem, menstruationsrubbningar eller problem med rygg, nacke eller knä. Berätta också om du är gravid eller nyss har fött barn.

Vad kan jag förvänta mig av en Iyengar Yogaklass?

 • Ställningarna lärs ut på ett säkert och metodiskt sätt.
 • Du lär dig att göra ställningarna anatomiskt rätt och med medvetenhet.
 • Läraren är välutbildad och förklarar ställningarna klart och tydligt.
 • Du blir individuellt rättad av läraren när det behövs.

Undervisningen i en Iyengar Yogaklass är liknande vart du än går. Läraren undervisar ställningar som hon eller han har valt för klassen av en specifik anledning, men sättet att lära ut är detsamma över hela världen.

I allmänhet börjar klassen med en stunds tystnad för att förbereda inför yogapraktiken. Därefter följer några grundläggande ställningar som aktiverar kroppen och ökar koncentrationen. Som nybörjare tränar du ofta stående ställningar, där du lär dig grunderna innan du går över till mer avancerade ställningar. Klassen avslutas med avslappnande och nedvarvande ställningar.

När du har tränat lite längre lär du dig bakåtböjningar, framåtböjningar och omvända ställningar som axelstående och huvudstående. Du får också göra ställningar som förbereder för pranayama (andningsövningar).

Om-tecken
Patanjali
BKS Iyengar
Klossar och band
Utrustning som används inom Iyengar Yoga