Styrelsen informerar från möte den 20 augusti 2022:

  • Hemsidan är uppdaterad med de nya nivåerna Level 1-4. 
  • Vi planerar att ta bort hemadresser och telefonnummer från lärarlistan på hemsidan. Det räcker med namn, ort, ev hemsida och epost. Vi gör en översyn av sidan "Yogaskolor" och uppdaterar den, så lärare: gå gärna in och kontrollera att era uppgifter stämmer på hemsidan! Meddela Kiki Hagner (din epost?) om ändringar ska göras snarast. 
  • Platsen för årsmöteshelgen 2023, den 10-12 mars, är ännu inte klart, det står mellan Umeå och Göteborg. Vi eftersöker er som kan hjälpa till i årsmöteskommittéen. Gästlärare är bokad: Tamara Bujanova från Lettland.
  • Nästa möte är bokat till den 9 okt.