Styrelsen informerar  
från styrelsemötet 14 juni 19:00-20:00

Årsmötet 2024
Årseventet med årsmötet kommer att hållas i Stockholm 8-10 mars.
Gästlärare är Gulnaz Dashti från Puna.

Avgift assessment
Svenska och Norska Iyengar Yogaföreningarna har tagit ett gemensamt beslut att kostnad för assessment 2023 är 3200 SEK.

Medlemsantalet har minskat i föreningen
Beslut: föreningen kommer att skicka fakturor till alla medlemmar from 2024. Fram till nu har endast lärarna fått faktura på medlems och CM avgiften.

Medlemssidan
Styrelsen har beslutat att det ska att komma en uppmaning på FB om vad medlemmarna önskar ha på den sidan som kräver inloggning.

Nästa styrelsemöte är 30 augusti 19:00-20:30