Styrelsen informerar  
från styrelsemötet 13 november 9.30-11:00
Årsmötet 2023
Årseventet med årsmötet kommer att hållas i Umeå 10-12 mars. Gästlärare är Tamara Bujanova från Lettland.

Yvonne Sporre Forsberg
Föreningen hedrar vår kära yogalärarkollega som gick bort 11 oktober genomen en gåva till cancerfonden enligt familjens önskan. Föreningens har skänkt 500:- till cancerfonden i Yvonnes namn.

Grattis till nyutexaminerade  Iynegar yoga lärare i oktober
Klara sjögren, Mattias Bengtsson, Shaylin Zare & Gunilla Eklund Berglund. Vi välkomnar er nya lärare till föreningen och önskar er lycka till i ert utövande som Iyngaryoga lärare.

Nyhetsbrev
PR kommittén håller på att sätta ihop ett nyhetsbrev som beräknas komma ut runt jul.

Medlem 2023
I slutet av december kommer en faktura för inbetalning av medlemsavgiften för 2023.

Forfarande problem med med epost, mm
Vi kan inte läsa eller ta emot epost just nu. Vi jobbar på problemet och hoppas vi har en snar lösning.
I och med vårt problem med epost och andra funktioner, aktualiseras frågan om vad för systemstöd som föreningen behöver. Vi kommer att skapa en arbetsgrupp som sträcker sig över föreningens kommittéer för att utreda vårt behov som grund för val av system.

Nästa styrelsemöte är 4 december 9.30-11:00