Yoga för gravida

Om man är utbildad lärare och har yogaelever som blir gravida är dessa välkomna att fortsätta på vanliga kurser, så länge läraren känner sig säker på vilka

modifieringar som ska göras för gravida. Alla som undervisar gravida i sina vanliga klasser är välkomna att be om en mentor. För att kunna ha klasser som vänder sig enbart till gravida ska man vara Senior I lärare.
 
Om man redan har klasser som vänder sig enbart till gravida och inte är certifierad Senior I lärare, så vill föreningens etikkommitté gärna få ta del av den informationen.
 
Kontaktperson för etikkommittén är Maja Seve Westas, majaseve@hotmail.com

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna