Tre assessment i januari

Under januari genomförde föreningen tre assessment, den första på Prana Friskvård i Umeå, den andra på Oslo Iyengar Yoga Senter och den tredje på ViYoga i Stockholm. Totalt blev 26 kandidater godkända under dessa dagar.
Utbildnings- & etikkommittén framför sitt varmaste tack till alla inblandade, provelever, lokala arrangörer, assessorer och moderator. Utan er hade det inte varit möjligt att arrangera assessment. Ett stort grattis till alla certifierade kandidater!

Certifierade Intermediate Junior 2, Umeå:
Kristina Berglund, Nina Sjödin, Andrea Olow, Janna Brattli, Elin Döfler Bruun, Kirsten Dalsgaard Millington.
Certifierade Intermediate Junior 1, Umeå:
Marielle Marklund, Jorid Överdahl, Liselotte Svenkerud och Liselotte Svenkerud.
Moderator: Lydie Driviere, Frankrike
Assessorer: Pascal Poell och Nanda Peek från Holland

Certifierade Introductory Level 2, Oslo:
Astrid Reinholdtsen Innvaer, Björghild Engen, Helen E Christensen, Anne Grethe S Skaug, Trond H Saastad, Renata Nowak, Lucy Johnson, Katinka Mahieu och Nada Talajic Assadi
Moderator: Sallie Sullivan, England
Assessorer: Barbara Queirolo, Amsterdam Erika Repassy, Ungern, och Ingrid Engström från Sverige.

Certifierade Introductory Level 2, Stockholm:
Julia Lindeborg, Sara Gyllestad och Maddalena Maresca,
Certifierade Junior Level 1, Stockholm: 
Andrea Hedenskog, Bodil Mauritzen, Selma Hetland och Isabelle Bede.
Moderator: Berber Schonholzer
Assessorer: Leela G Hansen, Sverige och Jette Berring, Danmark.  Lone Kristiensen var ”Assessor in training” för Junior Level 1

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna