Nyheter i våra kommittéer

Maja Seve Westas avsagt sig sina förtroendeposter som sammankallande i Eventkommittén och i Etik- och certifieringskommittén. I Eventkommittén har hon blivit ersatt av Merja Mankila och i Etik och certifieringskommittén har hon blivit ersatt av Leela G Hansen.

I

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna