Kallelse till årsmöte 2016

Välkommen till Iyengar Yogaföreningens årsmöte i Oslo, på Marstrandsgata 8, Rom for Dans! Vi i styrelsen ser fram emot årsmötet som ger oss medlemmar tillfälle att träffa varandra och vi hoppas därför att många vill och har möjlighet att komma. 
  
När? Lördagen den 12 mars kl 13-16.
Lättare lunch ingår.
Var? Rom for Dans, Marstrandsgata 8, Oslo, Norge.
 
Alla som har betalat in sin medlemsavgift för 2016 har rätt att delta och rösta på årsmötet. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar såsom verksamhets-berättelse, verksamhetsplan, föregående årsmötesprotokoll m.m. finns på hemsidan www.iyfse.se någon vecka innan årsmötet. Det är bra om du har läst igenom årsmöteshandlingarna innan årsmötet så att vi inte behöver avsätta tid på årsmötet för att gå igenom dem. Ta gärna med pappersutskrifter då vi inte har möjlighet att kopiera upp dokumenten.
  
Fullmakt 
Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet, så kan du poströsta eller skicka en bevittnad fullmakt. Fullmaktsblanketten finns att ladda ner på hemsidan.

Motion 
Om du har ett förslag som du vill att årsmötet behandlar och beslutar om skall denna motion ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, dvs den 13 februari. Maila din motion till Lina, ordförande, på l_sjogreen@hotmail.com.

Workshop
I samband med årsmötet inbjuder IYFSE till workshop helgen 11-13 mars med seniorlärare Faeq Biria, se www.iyfse.se för mer information kring workshopen. 
 
Anmälan
Görs via mail till: yogamedlem@iyfse.se (Barbra Waller, medlemsansvarig). 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna