Kallelse årsmöte IYFSE 11 mars 2017 

Välkommen till Iyengar Yogaföreningens årsmöte i år i Umeå. Vi i styrelsen ser fram emot årsmötet som ger oss medlemmar tillfälle att träffa varandra och vi hoppas därför att många vill och har möjlighet att komma.
 
När? Lördagen den 11 mars kl 13.15-16.15. Lättare lunch ingår.
Var? Hagaskolan (lilla gymnastiksal), Utmarksvägen 1, Umeå, Sverige

Alla som har betalat in sin medlemsavgift för 2017 har rätt att delta och rösta på årsmötet. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, föregående årsmötesprotokoll m.m. finns på hemsidan www.iyfse.se senast någon vecka innan årsmötet.
 
Det är bra om du har läst igenom årsmöteshandlingarna innan årsmötet så att vi inte behöver avsätta tid på årsmötet för att gå igenom dem. Ta gärna med pappersutskrifter då vi inte har möjlighet att kopiera upp dokumenten på plats.
 
Fullmakt
Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet, så kan du poströsta eller skicka en bevittnad fullmakt. Fullmaktsblanketten finns att ladda ner från hemsidan.

Motion
Om du har ett förslag som du vill att årsmötet behandlar och beslutar om skall denna motion ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, dvs den 11 februari. Maila din motion till ordförande, på styrelsen@iyfse.se.

Workshop
I samband med årsmötet inbjuder IYFSE till workshop helgen 10-12 mars med seniorlärare Ingela Abbot, se www.iyfse.se för mer information kring workshopen samt den bifogade krönikan.

ANMÄLAN: Görs via mail till: anmalan.iyfse@gmail.com. (eventkommittéen).
Namaste och välkommen!
IYFSE Styrelse genom
Lina Sjögreen Edstam
Ordförande


Krönika skriven av Ingela Abbott
Här en krönika skriven av vår inbjudna workshop-lärare, Ingela Abbott, till årsmötet 10-12 mars i Umeå. Läs den, sprid den till andra och ni som är lärare, sprid den till era elever så att vi kan få många att komma till årsmötet i Umeå. Som vi alla vet så är det väldigt viktigt att vi har en fungerande förening. Ett sätt att lära sig mer om IYFSE är att delta på årsmötet. Är du kanske intresserad av att ta aktiv del i föreningsarbetet så är årsmöteshelgen ett gyllene tillfälle att träffa andra medlemmar och resonera kring vad just du kan bidra med.
 
Det Ingela gör är att hon beskriver Ahimsa, som är sanskrit för icke-våld, och som är en del av yogans första steg, Yama. Hon tar oss med på en tur från Ahimsas många olika skepnader och hur vi genom att lyssna både på oss själva och vår egen historia och lyssna för att förstå andra behöver agera för att förändra världen. När hon skriver om att förändra världen handlar det om hur vi behöver ändra våra sätt att leva för att sluta skada jorden och de resurser vi behöver från den från att överleva i generationer framåt. Detta kopplar hon ihop med vårt sätt att göra yoga på. Hur vi behöver lyssna och anpassa vårt yogautövande till vår kropp och vårt sinne. Men precis hur, det får ni läsa vidare om själva. Ingela kommer också att leda oss genom detta spännande tema på yogamattan med utgångspunkt i den yogafilosofin!

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna